Diruz lagundutako ingurumen proiektuak

INGURUMEN IZAERAKO PROIEKTUAK ETA JASOTAKO DIRU-LAGUNTZAK

 

Proiektuaren izena: Herriko auzoak eta industria guneak lotzeko oinezkoen eta bidegorrien sarea osatzea.

Gauzatze-epea: 2023 urtea.

Onartutako diru-laguntzak:

  • Klima-aldaketaren lerroa. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila:

Zenbatekoa: 80.000 €.

  • Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikora Ministerioa eta Berreskurapenaren eta Erresilientziaren Europako Mekanismoa. Europar Batasunak finantzatutako proiektua (Next Generation EU).

Zenbatekoa: 452.700,99 €

 

Nombre del proyecto: Creación de la red peatonal y de carriles-bici que conectará de forma segura los distintos núcleos de población y las zonas industriales de Aduna.

Año de ejecución del proyecto: 2023

Ayudas concedidas:

  • Línea de Cambio Climático. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Importe: 80.000€

  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea (Next Generation EU).

Importe: 452.700,99€.

 

Proiektuaren izena: Adunako udalerrian autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoa ezartzea.

Gauzatze-epea: 2023 urtea.

Onartutako diru-laguntza:

ENERGIA-ITURRI BERRIZTAGARRIEN BIDEZKO AUTOKONTSUMOARI ETA BILTEGIRATZEARI ETA BIZITEGI-SEKTOREAN SISTEMA TERMIKO BERRIZTAGARRIAK EZARTZEARI LOTUTAKO PIZGARRI-PROGRAMA, SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN. Energiaren Euskal Erakundea.

Zenbatekoa: 42.000 €


 

 

Nombre del proyecto: Instalación fotovoltaica para autoconsumo en el municipio de Aduna.

Año de ejecución del proyecto: 2023

PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO, CON FUENTES DE ENERGÍARENOVABLE, ASÍ COMO A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. Ente Vasco de la Energía.

 

 

Proiektuaren izena: Adunako udalerrian ibilgailu elektrikoak kargatzeko gunea.

Gauzatze-epea: 2022 urtea.

Onartutako diru-laguntza:

MOVES II - MUGIKORTASUN ERAGINKOR ETA  JASANGARRIA SUSTATZEKO PIZGARRI-PROGRAMA Energiaren Euskal Erakundea.

Zenbatekoa: 5.349,46 €

 

Nombre del proyecto: Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Aduna. 

Año de ejecución del proyecto: 2022

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (MOVES II). Ente Vasco de la Energía.

Importe: 5.349,46€.

 

Proiektuaren izena: Adunako udalerrian ekonomia zirkularra sustatzea.

Gauzatze-epea: 2021-2022.

Ekonomia Zirkularraren Lerroa. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila:

Zenbatekoa: 14.250 €.

 

Nombre del proyecto: Impulso a la economía circular en el municipio de Aduna

Año de ejecución del proyecto: 2021-2022

Ayuda concedida:

Línea de Economía Circular. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Importe: 14.250€

 

Proiektuaren izena: herri gunean kokatutako parke balioanitza.

Gauzatze-epea: 2021 urtea.

Onartutako diru-laguntzak:

  • Klima-aldaketaren lerroa. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila:

Diruz lagundutako proiektuaren izena: “Klima-aldaketara egokitzeko eta naturaz gozatzeko baliabide aktiboa sortzea Adunako herrigunean”.

Onartutako zenbatekoa: 80.000 €.

  • EREIN programa (G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzak ). Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza:

Diruz lagundutako proiektuaren izena: “Herritarren gozamenerako parke balioanitza sortzea”.

Onartutako zenbatekoa: 145.810,64 €.

 

Nombre del proyecto: Parque polivalente ubicado en el núcleo urbano.
Plazo de ejecución: 2021.
Subvenciones aprobadas:
• Línea de cambio climático. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco:
Nombre del proyecto subvencionado: "Creación de un recurso activo para la adaptación al cambio

Ayuda concedida: 80.000 €.


• Programa EREIN (ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales clasificadas como G4, G5 y G6). Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas:
Denominación del proyecto subvencionado: "Creación de un parque polivalente para el disfrute de la ciudadanía".

Ayuda concedida: 145.810,64 €.