Actas de reunión

pdf
244.99 KB
08·02·2022 Beste ordenantzak
pdf
368.84 KB
pdf
224.92 KB
04·07·2017 Beste ordenantzak
Adunako udalerrian betelanak egitea arau tzen duen ordenantzaren aldaketa.
pdf
214 KB
03·07·2017 Beste ordenantzak
Etxeko eta merkataritzako hondakinen bilketa eta tratamenduaren udal ordenantza.
pdf
9.59 KB
01·06·2016 Beste ordenantzak
Euskarako diru-laguntzak
pdf
1.14 MB
19·08·2008 Beste ordenantzak

Kolektoreetako isurketak araupetzen dituen erreglamendua

pdf
122.99 KB
03·10·2010 Beste ordenantzak
Herri bideak babestu, defendatu eta zaintzeko ordenantza
pdf
92.6 KB
14·04·2011 Beste ordenantzak

Adunako udalerrian ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen ordenantzaren hasierako onespena