Beste ordenantzak

pdf
244.99 KB
2022·02·08 Beste ordenantzak
pdf
368.84 KB
pdf
224.92 KB
2017·07·04 Beste ordenantzak
Adunako udalerrian betelanak egitea arau tzen duen ordenantzaren aldaketa.
pdf
214 KB
2017·07·03 Beste ordenantzak
Etxeko eta merkataritzako hondakinen bilketa eta tratamenduaren udal ordenantza.
pdf
9.59 KB
2016·06·01 Beste ordenantzak
Euskarako diru-laguntzak
pdf
1.14 MB
2008·08·19 Beste ordenantzak

Kolektoreetako isurketak araupetzen dituen erreglamendua

pdf
122.99 KB
2010·10·03 Beste ordenantzak
Herri bideak babestu, defendatu eta zaintzeko ordenantza
pdf
92.6 KB
2011·04·14 Beste ordenantzak

Adunako udalerrian ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen ordenantzaren hasierako onespena