Dokumentuak

pdf
244.99 KB
2022·02·08 Beste ordenantzak
pdf
368.84 KB
pdf
62.35 KB
2020·05·15 Diru-laguntzak
pdf
109.53 KB
2020·05·15 Diru-laguntzak
pdf
224.92 KB
2017·07·04 Beste ordenantzak
Adunako udalerrian betelanak egitea arau tzen duen ordenantzaren aldaketa.
pdf
214 KB
2017·07·03 Beste ordenantzak
Etxeko eta merkataritzako hondakinen bilketa eta tratamenduaren udal ordenantza.
pdf
1.11 MB
2007·05·11 Arau Subsidiarioak
Testu bateratua
pdf
25.49 KB
2014·12·31 Likidazioak
2015ko kontuak
pdf
23.87 KB
2013·12·31 Likidazioak
2014ko kontuak